2011/Jan/04

ประโยค ที่ว่า นับถือศาสนาเป้นเรื่องเสรีส่วนตัว นั้นเป็นแค่ขี้ปากของคน เพราะหลายครอบครัวนั้น ถ้าคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนศาสนา หรือไม่อยากเข้าร่วมพิธีศาสนาเช่น ไม่บวช ไม่ไหว้เจ้าไหว้ศาล ไม่ไหว้พระ ไม่ทำบุญ ไม่ละหมาด ไม่เข้าโบสถ์นี่ แทบจะตัดญาติขาดมิตร หรือแทบเป็นคนแปลกหน้าไปเลย
 
เข้าโรงเรียนก็มักจะถูกบังคับให้ทำพิธีทางศาสนากันเป็นปกติ ใครไม่สวดมนต์โดนตี บอกไม่นับถือจะถูกมองเป้นคนแปลก หรือถูกล้อ ถูกอาจารย์ตราหน้าให้อับอายโน่นนี่ บางโรงเรียนก็บังคับให้ไปสอบนักธรรม เช้าพิธีพุทธมามกะห่าไรสารพัด ไม่เข้าจะโดนเรื่องกิจกรรมนักเรียนไมท่ก็โดนตัดคะแนนสารพัดจะกดดันได้
 
เสรีภาพในการนับถือและไม่นับถือศา่สนา ห่าไรวะ

Comment

Comment:

Tweet


Coach Factory Outlet Online http://www.coachonlineoutlet2012s.com/
#4 by Coach Factory Outlet Online (72.52.116.248) At 2012-02-23 14:18,
ก็ศาสนาพุทธมันถูกบรรจุในวิชาที่ต้องเรียนนี่หว่าครับ
#3 by konmunbaa At 2011-01-04 11:30,
เป็นบางสังคมมังคะ

เพราะโรงเรียนเค้า เวลามีกิจกรรมทางพุทธ
เขาก็อนุญาตให้ศาสนาอื่นทำพิธีกรรมของตัวเอง
หรือไม่ต้องร่วมกิจกรรมก็ได้ค่ะ
#2 by Luntom_jang At 2011-01-04 05:52,
เห็นด้วย โคดๆ
โดนเต็มๆ
#1 by J LH. At 2011-01-04 05:23,